Familie en Organisatie Opstellingen

Een kleine onbalans bij je voorouders of in de familie kan zelfs een aantal generaties later grote gevolgen hebben op jou. Deze onbalans kan verschillende klachten veroorzaken zowel fysiek als emotioneel: merk je bijvoorbeeld dat je niet gelukkig bent,  last hebt van (faal)angsten, verdriet of zit je in een depressie en/of kun je maar niet begrijpen waar de klachten vandaan komen?
Bij Helder-coaching krijg je inzicht waar de angel van het probleem zit, zodat het voor jou mogelijk is om de problemen aan te pakken. Zo werken we samen met als doel dat je je weer goed voelt en brengen we je terug in je eigen kracht.
In de praktijk werken we door middel van systemisch werk/familie opstellingen, in combinatie met N.L.P ( Neuro Linguïstisch Programmeren)  N.E.I.( Neuro Emotionele Integratie) coaching actief aan je klachten.
Naast de familie opstellingen, N.L.P. en N.E.I. coaching is het ook mogelijk om alleen of in een groep mee naar buiten te gaan voor een coaching sessie met paarden. Een paard is zeer hoog sensitief voor emotionele trillingen. Doordat het paard gelijk naar de kern van het gevoel gaat, komen onderliggende emoties en gevoelens tijdens een sessie direct naar voren. Op deze manier komen we snel tot nieuwe inzichten.

Wie we ook zijn, waar we dan ook geboren worden, hoe onze levens zich ook ontwikkelen: we dragen allemaal één gemeenschappelijk ‘lot’: een ieder van ons maakt deel uit van een familie: ons hele leven lang! Het ‘lidmaatschap’ van de familie waar we in geboren zijn vergezelt ons gedurende ons hele leven. Het ‘lidmaatschap’is onverbrekelijk en niet opzegbaar.

Een familie is een systeem waarvan de leden diep verbonden zijn en zullen blijven met elkaar, soms tegen wil en dank van de leden. Dit familiesysteem strekt zich over meerdere generaties uit.
Familieleden hebben -vaak verborgen of niet uitgesproken- verwachtingen van, naar en over elkaar. Verwachtingen die met regelmaat leiden tot teleurstellingen die zo groot kunnen zijn en zo’n invloed op ons leven en dat van de andere familieleden hebben, dat we kunnen spreken van ‘verstrikkingen’. ‘Verstrikkingen’ echter kunnen hun oorsprong ook hebben gevonden in de generatie familieleden die ons voorging.

Deze ‘verstrikkingen nemen wij vanuit ons familiesysteem mee naar allerlei situaties waarin wij gedurende de rest van ons leven ons in bewegen. Op alle terreinen en met alle consequenties, beperkingen, mogelijkheden maar ook onmogelijkheden en alle teleurstellingen van dien. Bert Hellinger ontwikkelde een methode om beter om te gaan met deze ” verstrikkingen. De door hem ontwikkelde methode draagt de naam: ‘Familieopstellingen’.

Binnen elke familie zijn verborgen dynamieken aanwezig. Deze kunnen tot uiting komen in diverse problematieken b.v. Relatieproblemen, depressie, angst, woede, het  gevoel nergens bij te horen’ ; zijn thema’s die door het werken met familieopstellingen verhelderd en beter
‘gedragen’ kunnen worden vanuit ervaren inzicht.