De 5 elementen

Volgens de Chinese filosofie is geluk het energetische product dat ontstaat wanneer alle grote energetische regelsystemen (vijf in totaal) goed functioneren. De vijf energiesystemen zijn genoemd naar organen, elementen en seizoenen. Elke energiesoort vertegenwoordigt een kracht die nodig is voor de opbouw en instandhouding van alle aspecten van een individu. En elke energiesoort heeft zijn eigen taak.

Iedereen met vijf krachtige energievelden is gelukkig

Volgens deze Chinese filosofie is energie primair. Alles ontstaat uit energie. Een verstoring in de energiestroom wordt een verstoring in de balans. Wanneer je een individueel mens beschouwt als een zelfstandig energiesysteem, kun je daarbinnen vijf systemen ontdekken die de energie omzetten. Deze cirkel van de vijf elementen (vuur – aarde – metaal – water – hout) symboliseert de energiestroom van het leven.

De verbinding tussen de seizoenen en de elementen is als volgt:

♥  Vuur– zomer (yang: de natuur staat in volle bloei, explosieve energie)
♥  Aarde– nazomer (yin en yang: de oogsttijd; de natuur beleeft een laatste bloeitijd maar bereidt zich ook voor op de inkeer van de herfst, balancerende energie)
♥  Metaal– herfst (yin: de natuur keert naar binnen, de energie is naar binnen gericht)
♥  Water– winter (yin: de natuur is in rust, geconcentreerde energie )
♥  Hout– lente (yang: de natuur wordt wakker, de energie is naar buiten gericht)

Behalve met de seizoenen corresponderen de elementen ook met de organen in het lichaam. Elke verandering van de natuurlijke cyclus binnen of buiten het lichaam roept een reactie op. Die reactie is bedoeld om het evenwicht te herstellen. Verschijnselen als voorjaarsmoeheid en winterdepressie zijn het gevolg van verstoringen in de natuurlijke cyclus. De vijf elementen zien we ook terug in emoties, smaken, kleuren, klimaten, enzovoort.

Wij gebruiken de vijf elementen als basis in onze praktijk voor integrale coaching.

De vijf elementen samengevat in een beknopt overzicht

ELEMENT

HOUT

VUUR

AARDE

METAAL

WATER

….

hout
vuur
aarde
metaal
water
Levensfase
Geboorte
Groei
Jeugd
Volwassenheid
Ouderdom
Dood
Verval

Jaargetijde

Lente
Zomer
Nazomer
Herfst
Winter
Dagindeling

Morgen
Middag
Namiddag
Avond
Nacht
Klimaatfactor

Warme
wind

Verzengende
hitte
Vochtigheid
Droogte
Natte
koude
Positieve emotie
Fantasie
Energie
Vreugde
Geluk
Liefde
Eer
Evenwicht
Openheid
Moed
Levensmoed
Zachtheid
Kalmte
Negatieve emotie
Ergernis
Woede
Drift

Gejaagdheid
Arrogantie
Ongeduld
Zorgen
Tobben
Verdriet
Depressie
Zorgen
Angst
Vrees

Orgaanpaar
Yin / Yang

Lever
Galblaas
Hart
Dunne darm
Milt
Maag
Longen
Dikke darm
Nieren
Blaas

Zintuig-organen
Ogen
Tong
Mond
Huid
Neus
Oren
Smaak
Zuur
Bitter
Zoet
Scherp
Zout