Coachingsmethoden

NEURO EMOTIONELE INTEGRATIE

N.E.I. is een uniek systeem dat is ontwikkeld vanuit allerlei verschillende geneeswijzen en methodieken door de arts Roy Martina. Het is een methode die zich richt op de oorzaak en motivatie van gedrag en het loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen.

Zo ben je in staat de relatie te zien tussen hoe je jezelf voelt en je gedraagt. Zolang je bewuste en onbewuste niet congruent zijn kost dat energie. Zodra je jezelf bewust bent van wat je tegenhoudt heb je de mogelijkheid eraan te werken en te ontdekken wie je werkelijk bent.
Bijna altijd hangt een lichamelijke klacht samen met niet-verwerkte emoties. Vaak worden er verbluffend snel resultaten behaald met N.E.I.-behandelingen, en soms ook is het een proces van stapje voor stapje het oude patroon doorbreken door telkens een laagje van de diep gewortelde beschermingsmechanismen af te pellen.

Wat kun je met N.E.I. aanpakken? Ofwel, waar kunnen emotionele blokkades toe leiden?
• Ongewenst gedrag: je wilt het één maar doet het ander. Je acties zijn niet in overeenstemming met wat je eigenlijk wilt.
• Ongewenst gevoel: je wordt ‘overvallen’ door gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, depressie, verdriet, eenzaamheid, wanhoop. Dit kan o.a. leiden tot fobieën, leer- en concentratieproblemen, stress, slapeloosheid.
• Fysieke klachten: ons onbewuste overlevingsmechanisme zal alles doen om ons te beschermen tegen pijnlijke ervaringen. Dit kan zelfs zover gaan dat dit zich uit in fysieke reacties zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, migraine, moeheid, lusteloosheid, spanning, allergieën en andere chronische klachten.

NEURO LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN

De letters N.L.P. staan voor Neuro-Linguïstisch Programmeren.
Neuro verwijst naar de wisselwerking tussen de zintuiglijke waarnemingen (zintuigen) en ons centrale zenuwstelsel en de hersenen.
Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven..
Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

Om effectiever te communiceren en om gedrag te kunnen veranderen moeten we eerst weten hoe onze communicatie werkt.

We nemen allemaal dezelfde buitenwereld waar via onze zintuigen. Via een intern proces worden deze zintuiglijke waarnemingen omgezet in communicatie en gedrag. Maar waarom reageert toch iedereen anders op de buitenwereld? Dit komt omdat de subjectieve informatie objectief wordt gemaakt door onze hersenen. Dit proces van waarneming tot gedrag wordt weergegeven in het N.L.P.-communicatiemodel.

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie vormen we dagelijks vanuit terugkerende gedachtepatronen ons gedrag. Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. We filteren alle informatie die we ontvangen door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming berust of vanuit onze terugkerende patronen.

Als je NLP toepast, word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, zodat je waar nodig blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken en tot betere resultaten kunt komen.

EMOTIONEEL EVENWICHT

EE staat voor Emotioneel Evenwicht. Deze methode is zeer eenvoudig om effectief emotionele stress aan te pakken, zelf met je gezondheid aan de slag te gaan en harmonie te creëren tussen lichaam en geest.
Hoe werkt EE ?
Bij emotioneel evenwicht gaat het in de eerste instantie om het accepteren van de situatie zoals die nu is. Daarna kies je voor de gewenste situatie en masseer je bepaalde acupressuurpunten die bij jouw klacht van toepassing zijn. Doordat je de acupressuurpunten (massage drukpunten) masseert komt er weer energie in de meridianen (energiebanen) en dat zorgt er dus voor dat jouw energie weer stroomt.
Een blokkade in de energiebanen zorgt voor emotionele disbalans en dit kan dan weer leiden tot klachten en/of ziektes. Door regelmatig de juiste acupressuurpunten te masseren die bij jouw klacht, emotie of wens horen en de daarbij behorende affirmatie uit te spreken, kun jij bij jezelf de energieblokkade opheffen. Vooral bij acute klachten of een trauma kan het behandelen met EE soms erg effectief zijn.

……...